Projekt PARP

OKSYMET Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Skawinie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Działanie Ścieżka SMART, Priorytet – Wsparcie dla przedsiębiorców, Umowa o dofinansowanie nr FENG.01.01-IP.02-0805/23.

pt. „Nowe metody odzysku cynku z twardego cynku oraz ze złomu znalu”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii odzysku cynku z twardego cynku oraz wdrożenie jej do produkcji oraz wdrożenie do produkcji, opracowanej w wyniku zakończonych prac B+R, technologii odzysku stopu cynku ze zbiórkowego złomu znalu.

I moduł – Badania Przemysłowe, Prace Rozwojowe

Cel modułu: Celem modułu jest opracowanie innowacyjnej technologii odzysku cynku z twardego cynku oraz wdrożenie jej do produkcji, jako kolejnego procesu w ramach działalności Beneficjenta, w wyniku czego możliwa będzie produkcja specjalistycznego stopu cynku wykorzystująca potencjał twardego cynku.

Planowane działania: badania laboratoryjne oraz badania w skali pilotażowej z wykorzystaniem urządzeń laboratoryjnych oraz urządzeń pilotażowych opracowanych i wykonanych w ramach projektu.

Planowane zakupy: materiały do wykonania pieców i urządzeń laboratoryjnych oraz do wykonania pieców i urządzeń pilotażowych oraz próbna partia surowca.

Grupy docelowe: ocynkownie ogniowe

Planowane efekty i rezultaty modułu: całkowity odzysk cynku z twardego cynku.

II moduł – Wdrożenie innowacji

Cel modułu: Celem modułu wdrożeniowego jest zaimplementowanie do procesu produkcyjnego w firmie opracowanej w wyniku zakończonych prac B+R technologii odzysku stopu cynku ze zbiórkowego złomu znalu, który to stop dedykowany będzie do produkcji mosiądzów.

Planowane działania: adaptacja budynku do celów produkcyjnych , modernizacja pieców oraz wykonanie osprzętu pomocniczego i instalacji fotowoltaicznej.

Planowane zakupy: materiały budowlane, materiały do budowy osprzętu metalurgicznego , materiały instalacji fotowoltaicznej.

Grupy docelowe: producenci mosiądzu

Planowane efekty i rezultaty modułu:odzysk cynku ze zbiórkowego złomu znalu

Planowany efekt całego projektu: Projekt ma charakter nielinearny a jego bezpośrednim rezultatem będzie uzupełnienie istniejących w ramach działalności zakładu Wnioskodawcy procesów odzysku cynku i umożliwienie produkcji specjalistycznych wtórnych stopów cynku, przeznaczonych dla ocynkowni ogniowych, producentów mosiądzu czy producentów innych stopów. W toku przeprowadzonej analizy rynku cynku w Polsce i Europie nie zidentyfikowano tak kompleksowej i innowacyjnej technologii odzysku cynku z twardego cynku jak i wdrażanego procesu odzysku cynku ze złomu znalu

Execution deadline
01.01.2024 - 31.12.2025

Project value
8,589,389.10 zł
Amount of co-financing
4,725,943.60 zł

Do you want more about company?