Kupujemy Sprzedajemy Przetargi Cynkowanie
ogniowe

 Kontakt

 OKSYMET Sp. z o.o. Sp.J.
 32-050 SKAWINA
 ul. PIŁSUDSKIEGO 23E

 NIP: 9442243796

 tel: 516 925 511
 fax: 12 276 83 75
 kom: 601 866 270
 kom: 600 256 417
 email: biuro@oksymet.pl


Oksymet Sp. z o. o. Sp. J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, pn.: "Opracowanie technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów z ocynkowni ogniowych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowego zagospodarowania odpadów cynkonośnych pochodzących z ocynkowni ogniowych. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie w postaci linii technologicznej realizującej unikalny proces przemysłowy polegający na częściowo pirometalurgicznym oraz hydrometalurgicznym odzysku stopu cynku z odpadów cynkonośnych i jego natychmiastowym wykorzystaniu w jednym ciągu przemysłowym do procesu ocynkowania ogniowego elementów stalowych.

Termin realizacji: 01.07.2016 - 30.06.2018
Wartość projektu: 8 055 463,83 zł
Kwota dofinansowania: 4 833 278,29 zł